Antidopingtoiminta

Ringettetoiminnan perusarvot ja eettiset periaatteet

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliito ry:n sääntöjen mukaan liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. Toiminnan säännöt ja määräykset ohjaavat eettisesti kestävään toimintaan ja reilun pelin noudattamiseen. Näihin valintoihin pohjautuen liitolle haluaa kantaa vastuunsa dopingin vastaisessa työssä. Doping, ja siihen liittyvät lieveilmiöt, koetaan niin kaukalopallolle kuin ringetelle ja urheilulle yleensäkin erittäin negatiivisena asiana. Siihen kuuluva vilpillisyys ja epärehellisyys ovat vastaan niitä periaatteita, mitä liitto pyrkii toiminnoillaan kehittämään. Kaukalopallo- ja Ringetteliitto haluaa toteuttaa puhdasta ja reilua urheilua ja siksi sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.

 

Antidopingtoiminnan tavoitteet

Liitto asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet:

  • Molempien lajien harrastajien oikeus puhtaaseen ja reiluun kilpailuun toteutuu kaikilla tasoilla.
  • Lajien toimijoiden asenteisiin ja arvoihin pyritään vaikuttamaan em. liiton perusarvojen ja eettisten periaatteiden suuntaisesti.
  • Pelaajien ja toimihenkilöiden tietoisuutta lisätään ja tietoja päivitetään antidoping asioissa koulutuksen ja kausittaisen tiedottamisen avulla.
  • Lajien toiminta- ja kilpailusääntöjä noudatetaan toiminnassa ja päätöksenteossa.

Tutustu SKRL:n antidopingohjelmaan 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingtestejä suoritetaan niin otteluissa kuin niiden ulkopuolella. Kaikki järjestäytyneeseen urheilutoimintaan, esimerkiksi harjoituksiin tai leireille, osallistuvat pelaajat kuuluvat dopingtestauksen piiriin, vaikka heillä ei olisi voimassaolevaa Ice Cardia tai pelaajasopimusta. Dopingtestaukselle ei ole ikärajaa. 
Kansainvälisten kilpailuiden dopingtestauksesta sovitaan aina erikseen Kansainvälisen Ringetteliiton (IRF) / kilpailun järjestelytoimikunnan kanssa.

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla urheilijat ja heidän tukihenkilönsä voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Suosittelemme koulutusta erityisesti tasomäärittelyn piirissä oleville urheilijoille ja heidän taustahenkilöilleen!

SUEKin sivuilta löytyy AD-asioissa hyvin lisätietoa : 


- Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa. Maailman Antidopingtoimisto WADA julkaisee vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelon. Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista, eikä tietämättömyys saa olla syy dopingrikkomukseen. 


- Tasomäärittely. SUEKin lajikohtainen tasomäärittely koskee kansallisen tason urheilijoita ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Se kertoo kunkin lajin kohdalla tason, jonka saavuttaneiden urheilijoiden tulee hakea tarvitsemansa erivapaudet SUEKilta etukäteismenettelyllä. Ringetessä tasomäärittelyn piiriin kuuluvat Naisten ja U21 Nuorten maajoukkueet sekä Naisten SM-sarja.


- Erivapausmenettely. Urheilijan sairauden hoito voi vaatia kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä. Silloin urheilijan tulee hakea erivapautta. Ringetessä SUEKin erivapauslautakunnan myöntämä erivapaus suomalaiselle pelaajalle kelpaa myös ringeten kansainvälisissä kilpailuissa.


Laajemmin Antidopingtyöhön voit tutustua SUEK:n sivustolla, www.suek.fi.