Korvausinfoa

HOITOLAITOKSET OP VAKUUTUKSEN SOPIMUSKUMPPANEINA

OP Pohjola on solminut tiettyjen hoitolaitosten kanssa yhteistyösopimuksen. Yksityistapaturma-, sairaus- ja matkustajavahingoissa sopimuskumppanuus on otettu käyttöön 1.1.2006.

Maksusitoumukset sopimuskumppaneille
Käytännössä yhteistyö sopimushoitolaitosten kanssa tarkoittaa sitä, että OP Vakuutus myöntää yksityistapaturmavahingoissa maksusitoumuksia vain sopimuskumppaneille. Maksusitoumus eli suoralaskutuslupa koskee ainoastaan isoja tutkimus- ja toimenpidekustannuksia, kuten esimerkiksi MRI -tutkimuksia ja leikkaus- tai tähystystoimenpiteitä, ei normaaleja vastaanottokustannuksia. Jos asiakas menee tutkimukseen tai toimenpiteeseen sellaiseen hoitolaitokseen, jonka kanssa OP Vakuutuksella ei ole yhteistyösopimusta, asiakas maksaa itse tutkimus- ja toimenpidekustannukset, joiden korvaamista voi jälkikäteen hakea vakuutuksesta.

Kela-kortti mukaan myös yksityisiin hoitolaitoksiin
Jatkossakin asiakas maksaa pienet kulut itse myös sopimushoitolaitoksissa. Vastaanottokäynnille mennessään asiakkaan on hyvä pitää Kela-kortti mukana, koska monet hoitolaitokset voivat vähentää Kelan osuuden jo kassalla maksettaessa. Jos hoitolaitos ei pysty vähentämään Kelan osuutta, tulee asiakkaan hakea maksamistaan kuluista ensin korvaukset Kelasta ja vasta tämän jälkeen toimittaa asiakirjat OP Vakuutukseen.

Maksusitoumuksen pyytäminen 
Maksusitoumuspyyntö voi tulla yksityistapaturmaosastollemme E-lausunnon tai sairauskertomuksen muodossa joko sähköisenä lausuntona, faksitse tai postitse. Muuhun korvauskäsittelyyn riittävät sairauskertomuskopiot. Jos jonkin tapaturman käsittely vaatii E-lausuntoa, korvauskäsittelijä pyytää sen. Asiakkaan tulisi siis välttää turhien E-lausuntojen maksamista.

Yhteydenotot OP Vakuutuksen palvelunumeroon 0303 0303.

Huom! Fysikaalisen hoidon ja hammashoidon maksusitoumusasiat käsitellään normaalissa korvauskäsittelyssä, ei keskitetyssä maksusitoumustiimissä.

Tämänhetkiset sopimuskumppanihoitolaitokset