Pelaajasiirtotodistus (pdf)

Kokonaisuudessaan siirtosäännöt löytyvät Ringetteliiton Kilpailusäännöt 2015-16 -kirjasta.


Kilpailukausi on 1.5. – 30.4.

Siirtoaika on 1.5. – 30.6.
 

Siirtoaikana seuran on annettava pyydetty siirto pelaajalle kahden viikon kuluessa siitä, kun siirtopyyntö on todistettavasti toimitettu seuralle tai samassa ajassa ilmoitettava hänelle kirjallisesti syyt siirron epäämiseen. Muutoin seura menettää oikeuden pelaajan edustusoikeuden rajoittamiseen. Siirron antaminen tarkoittaa siirtotodistusta, jonka vanha seura on täyttänyt ja allekirjoittanut.
 

Seura voi evätä pelaajan siirron, jos:
- sillä on pelaajan kanssa voimassa oleva edustusoikeutta rajoittava sopimus
   o Alle 15-vuotiaan pelaajan edustusoikeutta ei voida sopimuksella rajoittaa.
   o Pelaajan, joka on täyttänyt 15 vuotta, mutta on alle 18-vuotias, edustusoikeutta voidaan sopimuksella rajoittaa ainoastaan yhden kilpailukauden ajaksi ja vain huoltajan suostumuksella.
- pelaaja ei ole hoitanut velvoitteitaan seuraa kohtaan.

 

Jollei pelaaja ole saanut siirtotodistusta kahden viikon kuluessa eikä em. syitä siirron epäämiseen ei ole esitetty, on hänellä oikeus anoa siirtoa liiton kurinpitoryhmän kautta.
 

1.7. – 31.12. välisenä aikana pelaaja voi siirtyä uuteen seuraan, jos kaikki osapuolet (pelaaja, nykyinen seura ja uusi seura) hyväksyvät yksimielisesti siirron.
 

Pelaaja, joka ei ole pelannut yhtään virallista ottelua kyseisen kilpailukauden aikana, voi siirtyä uuteen seuraan 31.12. jälkeen, jos kaikki osapuolet (pelaaja, nykyinen seura ja uusi seura) hyväksyvät yksimielisesti siirron.
 

Siirtoajan päättymisen jälkeen liiton kurinpitoryhmä voi hyväksyä poikkeusluvalla siirrot, jos:
- pelaajan viimeksi edustama seura tai joukkue lopettaa ringettetoiminnan tai
- pelaaja vaihtaa asuinpaikkakuntaa kilpailukauden aikana ja harjoitus- ja pelimatkat sille paikkakunnalle, josta pelaaja on muuttanut, katsotaan kohtuuttomiksi.

 

Pelaaja on vapaa siirtymään uuteen seuraan, jos hän on ollut edellisellä kilpailukaudella osallistumatta kilpailutoimintaan (ei ole osallistunut virallisiin otteluihin).
Jos pelaaja on todistettavasti pelannut ulkomailla yhden kilpailukauden, palautuu hän automaattisesti kauden jälkeen seuraan, josta on lähtenyt.

 

Siirtotodistus laaditaan liiton vahvistamalle lomakkeelle, joka löytyy Ringetteliiton internet -sivuilta. Alaikäisen pelaajan siirtotodistuksen allekirjoittajana toimii pelaajan huoltaja. Seurojen allekirjoittajana toimii seuran virallinen nimenkirjoittaja.
Uusi seura toimittaa siirtotodistuksen liittoon. Siirtotodistukset ja siirtoon liittyvät mak-sukuitit on oltava Suomen Ringetteliitossa 31.12. klo 16.00 mennessä tai edellisen vuorokauden aikana ennen pelaajan ensimmäistä virallista ottelua uudessa seurassa. Jos dokumentit toimitetaan sähköisesti, alkuperäiset dokumentit on toimitettava liittoon viikon kuluessa tästä.

 

Pelaaja voi edustaa uutta seuraansa 5 vuorokauden päästä viimeisen pelaamansa virallisen ottelun jälkeen.
Pelaaja on oikeutettu siirtymään seuraavan kerran uuteen seuraan 30 vrk pelaajasiirron kirjaamispäivästä.

 

E-juniorin tai vanhemman pelaajan siirrosta seuran on maksettava kirjaamismaksu 25 € / siirto. Jos samaan seuraan siirtyy 4 pelaajaa tai enemmän samasta seurasta, on kirjaamismaksu liitolle yhteensä 100 €. Siirto on ns. ryhmäsiirto.
Liitolla on oikeus jättää pelaajasiirto käsittelemättä ja edustusoikeus myöntämättä siinä tapauksessa, että pelaajan uudella seuralla on avoimia maksuja liitolle. Kun avoimet maksut on hoidettu, siirto voidaan hyväksyä siirtoaikana.
 
RAJOITETTU SIIRTO

Rajoitettu siirto on mahdollinen kaikissa ikäryhmissä.
 

Jos kaikki osapuolet (pelaaja, nykyinen seura ja uusi seura) hyväksyvät yksimielisesti siirron 1.7. – 31.12. välisenä aikana, pelaaja voi siirtyä edustamaan uutta seuraa jäljellä olevaksi kilpailukaudeksi. Pelaaja palautuu kauden päätyttyä lähtöseuraansa.
 

Siirto tehdään pelaajasiirtolomakkeella (kohta rajoitettu siirto). Lomake on toimitettava liiton toimistoon edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Pelaaja voi edustaa uutta seuraansa 5 vuorokauden päästä viimeisen pelaamansa virallisen ottelun jälkeen.
 

Rajoitetun siirron voi keskeyttää ennen 31.12. pelaajan ja kummankin seuran yhtei-sellä suostumuksella. Keskeytyksestä on ilmoitettava liiton toimistoon. Pelaaja voi edustaa uutta seuraansa 5 vuorokauden päästä viimeisen pelaamansa virallisen ottelun jälkeen.
 

Liiton kirjaamismaksu on 25 €.
 

KASVATTAJARAHA

Kasvattajaraha maksetaan
- B -nuorten ikäisestä tai vanhemmasta pelaajasta,
- joka on aloittanut pelaamisen seurassa C-nuorten ikäisenä tai nuorempana,
- ja joka on pelannut seurassa yhtäjaksoisesti neljä vuotta (4) tai enemmän.

 

Kasvattajarahan suuruus on 200 €.
 

Kasvattajarahaa ei makseta, kun kyseessä on
- rajoitettu siirto
- siirto naisten SM-, Ykkössarja tai B -nuorten joukkueesta naisten aluesarjajoukkueeseen. Huom! Kasvattajaraha maksetaan, jos pelaaja pelaa yhdenkin virallisen ottelun uudessa seurassaan naisten SM-, Ykkössarja tai B -nuorten joukkueessa seuraavan vuoden aikana siirrostaan
- naisten aluesarjajoukkueiden välinen siirto.