Ringetessä jokaisen peli on yhtä arvokasta

 
 
 

Ringetessä pelaamisen lähtökohtana on yksilön kokemuksen arvostaminen. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus löytää pelipaikka omien tavoitteidensa ja motiiviensa mukaan. Lasten ringetessä jokaisen lapsen oikeus osallistua ja saada yhtä paljon peliaikaa on varmistettu säännöillä.

Nyt myös nuorten ringetteä on lähdetty kehittämään, jotta jatkossa nuorilla ringeten pelaajilla olisi mahdollisuus valita kevyempi harrastusvaihtoehto tavoitteellisemman kilpailemisen lisäksi. Tavoitteena on, että yhä useammassa seurassa olisi jatkossa nuorten harrastejoukkue. 

Ringette tarjoaa parhaimmillaan lapsille ja nuorille iloa, elämyksiä ja ystäviä. Liikunnalla on myös entistä tärkeämpi merkitys lasten ja nuorten terveydelle. Liikunta vaikuttaa myönteisesti lapsen ja nuoren itsetuntoon ja oppimistaitoihin. Liikuntataidot opitaan ja elinikäisten liikuntatottumusten perusta luodaan lapsuudessa.

     Kuva Jouni Valkeeniemi / Pakkalan Mediatalo       Kuva Jouni Valkeeniemi / Pakkalan Mediatalo