RINGETEN TYÖRYHMÄT 2018

Työryhmät toimivat Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n liittohallituksen alaisuudessa. Ringeten työryhmien tavoitteena on tukea lajiryhmän toimintaa ja toimia liiton toimihenkilöiden tukiryhmänä. Työryhmien puheenjohtajat muodostavat lajiryhmän. Lajiryhmien puheenjohtajat valitaan keväisin seurakokouksessa. Työryhmien jäsenet valitaan avoimella haulla seurakokouksen jälkeen niiltä osin kuin työryhmien kokoonpanot sen sallivat. Roolitukset luottamushenkilöille ja liiton toimihenkilöille on määritelty tarkemmin työryhmien tehtäväkuvauksissa.     

 

Tavoitteet 

 • laajentaa päätöksen tekoon osallistuvien määrää
 • saada laajaa näkemystä ja osaamista valmisteltaville asioille
 • tuoda esitykset hyvin valmisteltuina ja riittävän ajoissa lajiryhmän käsittelyyn
 • varmistaa alueellisten erojen huomioiminen päätöksien valmistelussa
 • varmistaa myös erilaisten ja kriittisten näkemyksien huomioon ottaminen päätöksien valmistelussa
 • toimia liiton toimihenkilöiden tukiryhmänä, valmis tukiverkosto
 • osa työryhmien jäsenistä määräytyy edustamansa tahon mukaan eli jos henkilö vaihtuu, vaihtuu myös jäsen

 

Työryhmätyöskentely 

 • työryhmä tekee kehittämissuunnitelman alueestaan
 • työryhmien tehtävänä on omalla toiminnallaan edesauttaa ringeten kehitystä maassamme
 • työryhmät sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä ja määräyksiä ja voimassa olevaa strategiaa
 • työryhmät työskentelevät itsenäisinä yksilöinä hallituksen ja toiminnanjohtajan alaisina
 • työryhmät raportoivat työstään lajiryhmälle
 • työryhmät sitoutuvat toimimaan liiton kulloinkin voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman rajoissa
 • työryhmän puheenjohtaja toimii raportoijana lajiryhmälle
 • työryhmien puheenjohtajat ovat lajiryhmän jäseniä
 • esittelijän tehtävänä on valmistella kulloinkin vuorossa oleva asia työryhmälle
 • työryhmät voivat kokoontua sovitusti tai pitää puhelin- ja sähköpostikokouksia
 • työryhmä kuulee tarvittaessa lajiryhmää ennakkoon ja lajiryhmällä on mahdollisuus palauttaa päätösehdotus uuteen valmisteluun
 
 
TALOUS- JA HALLINTOTYÖRYHMÄ (THT)  (yhteinen kaukalopallon lajiryhmän kanssa)
Puheenjohtaja Olli Lehtonen, ollipekka.lehtonen(at)gmail.com

 

LAJIMARKKINOINTITYÖRYHMÄ (LMT)
Puheenjohtaja Laura Kontto
, laura.kontto(at)gmail.com

 

HARRASTETYÖRYHMÄ (HT)
Puheenjohtaja Anne Ahoniemi, anne.ahoniemi(at)gmail.com

 

KILPAILUTYÖRYHMÄ (KT)
Puheenjohtaja Marja Salenius, marjah.salenius(at)hotmail.com

 

TIE HUIPULLE TYÖRYHMÄ (MJT)
Puheenjohtaja Jussi Voutilainen, jussi.voutilainen(at)4event.com

 

EROTUOMARI-, TARKKAILU- JA TOIMITSIJATYÖRYHMÄ (ETT)
Puheenjohtaja Miia Liimatainen, miialiimatainen(at)outlook.com

- Erotuomarityöryhmä
- Tarkkailuryhmä
- Toimitsijaryhmä
- Pelisäännöt

 

KURINPITORYHMÄ (KR)
(Uudet jäsenet nimetään vuosittain Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n kevätkokouksessa)
Puheenjohtaja Lippo Peltonen

Jäsenet: Kimmo Kalliomäki ja Teuvo Hämäläinen